top of page

माती परीक्षणाचे फायदे

  • जमिनीतील सोळा घटकांचे अचूक मूल्यमापन

  • परीक्षणा मुळे अचूक खत नियोजन

  • खतांवरील होणाऱ्या खर्चामध्ये बचत पीक नियोजन

  • लागवडीपासून ते काढणीपर्यंत संपूर्ण मार्गदर्शन

  • आपल्या पिकाचे वैयक्तिक वेळापत्रक

  • भौगोलिक माहिती प्रणाली

  • कमीत कमी खर्चा मध्ये जास्तीत जास्त उत्पादन मिळून देण्याची हमी

final.png

​खेती बड्डी फार्म : ९१५६६६७४९३ 

स. नं. १-३ प्लॉट नं १५, आय‍.डि.बी.आय बँक लि. मागे,

बाणेर रोड, बाणेर, पुणे - ४११०४५.

bottom of page